B
U
D
Z
I
M
Y
zaufanie

O nas

My

Naszą firmę tworzą specjaliści posiadający wiedzę merytoryczną popartą przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem.

Od ponad 15 lat pomagamy przedsiębiorcom pozyskiwać fundusze na rozwój działalności wspierając ich w realizacji kolejnych planów inwestycyjnych. Tak długa obecność na rynku pozwoliła nam wypracować sprawdzone rozwiązania oraz dogłębnie poznać wszystkie zagadnienia związane z rynkami finansowymi, programami krajowymi i dotacjami unijnymi.

Jesteśmy pewni swojej wiedzy, dzięki czemu budzimy zaufanie, co skutkuje stałą współpracą z podmiotami gospodarczymi.

Działamy

Potrafimy znaleźć rozwiązanie każdego problemu i doprowadzić pomysł klienta do szczęśliwego finału. Dzięki doświadczeniu jesteśmy w stanie zidentyfikować odpowiednie dla danego klienta źródła finansowania, przeprowadzić cały projekt od przygotowania dokumentacji przez pozyskanie środków aż do rozliczenia inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że tylko zespołowe działanie wielu specjalistów może przynieść wymierne korzyści i zagwarantować odpowiednie rezultaty.

Gwarantujemy tylko sprawdzone rozwiązania.

Klienci

Klienci cenią naszą firmę za skuteczność, indywidualne podejście, kompleksową obsługę oraz przede wszystkim za autentyczne zaangażowanie. W relacjach z klientami stawiamy na wzajemną szczerość i uczciwość. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie każdego problemu.

Zobacz portfolio

Chronimy

Stawiamy na dobrą relację z klientami i wzajemną uczciwość. Chronimy klientów przed nieprofesjonalnym doradztwem. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie projektu, co daje klientom naszej firmy pewność ochrony i poczucie bezpieczeństwa.

Usługi

DOTACJE

Doświadczenie i wiedza pozwalają naszej firmie identyfikować odpowiednie źródła finansowania projektów poprzez analizę dostępnych programów unijnych i krajowych.

Wykonujemy kompleksową ekspertyzę planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa dobierając optymalne instrumenty finansowe a także uczestnicząc w procesie przedprojektowym. Przygotowujemy kompletną dokumentację niezbędną do aplikowania o fundusze w sposób umożliwiający przejrzystą oraz intuicyjną realizację i rozliczenie projektu.

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

Dysponowanie wyłącznie kadrą z wieloletnim doświadczeniem oraz stażem pracy w instytucjach pośredniczących w procesie dystrybucji środków unijnych, zapewnia możliwość kompleksowej obsługi projektów na etapie ich realizacji.

Oferujemy kompleksową obsługę projektów począwszy od nadzoru i weryfikacji procedur konkursowych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych jak i Zasadę Konkurencyjności poprzez kontrolę dokumentów księgowych, kończąc na nadzorze i przygotowaniu Klientów do procedur weryfikacyjnych ze strony zewnętrznych instytucji kontrolnych.

DORADZTWO PRAWNE

Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu pomocy w postępowaniach spornych związanych z udzielaniem wsparcia z funduszy unijnych oraz programów krajowych. Współpracujemy zarówno z instytucjami wdrażającymi system funduszy strukturalnych oraz podmiotami udzielającymi pomocy.

W zakresie reprezentacji przed organami sądowymi współdziałamy z renomowanymi kancelariami prawnymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie i wysoką skuteczność.

Portfolio

Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. S.K.

Projekt dotyczący zwiększenie świadomości marek Bielenda na rynkach zagranicznych, a tym samym pozyskanie nowych klientów dla oferowanych przez Wnioskodawcę produktów.

Tower Automotive Polska Sp. z o.o.

Prace badawcze nad opracowaniem technologii produkcji lekkiego wspornika dla nowych nadwozi samochodów osobowych.
Projekt realizowany w konsorcjum Tower Automotive Polska Sp. z o.o., Parku Naukowo ? Technologicznego w Opolu Sp. z o.o. oraz Politechniki Opolskiej.

MOVIEBIRD International Sp. z o.o.

Budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego technologii filmowych.

Prace badawcze nad żyroskopowo stabilizowanym systemem korygującym odchylenia hydraulicznej kolumny wysięgnika kamerowego będącego w ruchu.

ATECH

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowej e-usługi o nazwie EKO-DRIVING, umożliwiającej automatyzację procesu pobierania i przetwarzania danych z liczników energii, stosowanych w lokomotywach.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu WiK Opole Sp. z o.o.

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej - całkowita wartość projektu 149 mln zł.

Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Prace badawcze nad inteligentnym samo konfigurowalnym hybrydowym systemem grzewczym małej mocy opartym na narzędziach sztucznej inteligencji oraz logiki rozmytej.

Opracowanie nowej technologii izolacji zbiorników akumulacyjnych celem znaczącej poprawy właściwości izolacyjnych

ifm ecolink Sp z o. o.

Utworzenie i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego.

Prace badawcze nad nową technologią programowalnych urządzeń IO-Box.

Sylwia Krause "KRAUSE" Innowacja w Budownictwie

Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa

Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii nowoczesnych zlewów kuchennych

Narzędziownia Ewa Pszenica

Doposażenie centrum badawczo-rozwojowego oraz prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnych form ciśnieniowych z wykorzystaniem systemu Jet-cooling oraz chłodzenia punktowego formy.

Inventia Sp. z o.o.

Prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnego predykcyjnego systemu sterowania turbinami wiatrowymi opartego na modelu adaptacyjnym w celu zwiększenia efektywności energetycznej.

MM SYSTEMY" Sp. z o.o.

Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa

Zaprojektowanie i rozpoczęcie produkcji elementów małej architektury miejskiej

Bio-Chem Sp. z o.o.

Budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego.

Wdrożenie membranowej technologii rafinacji gliceryny.

Centrum Naukowo Badawcze LADROB

Przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego przez przedsiębiorstwo LADROB z Opola: Zastosowanie wybranych ekstraktów ziołowych w modulacji odpowiedzi immunologicznej humoralnej organizmu ptaków w chorobach wirusowych.

Implementacja probiotyków oraz przebadanych i wyselekcjonowanych ekstraktów ziołowych o udowodnionym działaniu na chorobotwórcze szczepy bakteryjne w celu wyeliminowania konieczności stosowania antybiotyków w hodowli drobiu.

Transcom

Budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego.

Prace badawcze nad ustnikiem ze wskaźnikiem temperatury do analizatorów wydechu.

Stegu sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnego procesu automatyzacji produkcji płytek gipsowych z wykorzystaniem projektu racjonalizatorskiego.
Opracowanie innowacyjnych płytek betonowych w technologii bezklejowej wraz z rozbudową infrastruktury działu B+R.
Opracowanie innowacyjnej instalacji pilotażowej do produkcji elewacyjnych płytek betonowych.
Uruchomienie produkcji nowej elewacyjnej płytki betonowej imitującej kamień naturalny w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii.

Badanie i modelowanie procesu dojrzewania i suszenia płytek betonowych w firmie STEGU w celu stabilizacji parametrów fizycznych produktu finalneg

Kamet S.A.

Opracowanie innowacyjnej, modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych.

IZOSTAL S.A.

Projekt badawczy realizowany w konsorcjum IZOSTAL S.A., PROMA Sp. z o.o., Akademia Grórniczo-Hutnicza w Krakowie, mający na celu opracowanie koncepcji laminatu szklano-żywicznego do zabezpieczania rur stalowych z powłoką antykorozyjną o odporności na ścinanie pow. 100 N/cm2 i przyczepności pow. 125 N/cm2, wraz z opracowaniem stanowisk do przygotowania rur, linii do nanoszenia nowych powłok oraz warunków instalacji.

MEDAPP

Prace badawcze nad rozwiązaniami w nowoczesnej kardiologii.

Proma Sp. z o.o.

Budowa i wyposażenie hali produkcyjnej celem wdrożenia produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadowych włókien szklanych.

Opracowanie innowacyjnej, zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywicznego na rurach z powłokami poliolefinowymi w celu uzyskania pełnopowierzchniowej przyczepności powłok laminatowych do podłoża

Global Steering Systems Europe Sp. z o.o.

Doposażenie centrum badawczo-rozwojowego oraz prace badawcze nad opracowaniem ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego.

Adamietz Sp. z o.o.

Prace badawcze nad opracowaniem zintegrowanego systemu produkcji elementów wzmocnień do konstrukcji modułowych hal z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

PAARI Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. z o.o.

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu i wdrożeniu dedykowanego systemu ERP jako usługi cloud computing.

TEST Zakład Remontowo Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski

Rozbudowa i doposażenie działu B+R w celu opracowania innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym.

Opracowanie innowacyjnego algorytmu modernizacji używanych urządzeń i systemów do rozczyniania i rozwłókniania w papiernictwie celem znacznego zmniejszenia zużycia energii urządzeń pracujących w ciągach technologicznych.

OFAMA Sp. z o.o.

Utworzenie stanowiska badania i testowania przesiewaczy.

Budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego.

Prace badawcze nad zintegrowanym sterowanym komputerowo przenośnikiem wibracyjnym do efektywnego transportu materiałów stałych i sypkich.

Uruchomienie produkcji przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych - sypkich, w oparciu o technologię SNIKPUW -System Nadzoru i Kontroli Parametrów Urządzeń Wibracyjnych.

ZAMKON

Budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego.

Badania nad stacją redukcji ciśnienia i redukcyjno-schładzającą.

KOLB Sp. z o.o.

"Opracowanie innowacji procesowych w zakresie przygotowania i łączenia wielkogabarytowych elementów stalowych na potrzeby branży konstrukcji stalowych"

- projekt badawczy w konsorcjum z IZOSTAL S.A.

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

Budowa i wyposażenie dwóch budynków PNT.

Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw - wartość projektu 40 mln zł.

ATMOTERM S.A.

Prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnej platformy do zarządzania ochroną środowiska umożliwiającą analizę danych wielowymiarowych, ich modelowanie i predykcję.

Prace badawcze nad zastosowaniem symulacji wielkowirowych (LES) do analizy stanu przewietrzenia miasta.

"Opracowanie systemu ekonomizacji przedsięwzięć ograniczających występowanie sytuacji smogowych" w konsorcjum z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW)

"Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej" w konsorcjum z Politechniką Wrocławską o SHH Sp. z o.o.

QZ Solutions

Prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnej aplikacji wspomagającej i optymalizującej rozmieszczenie uli pszczelich za pomocą inteligentnej analizy wizyjnej zdjęć satelitarnych.

VTO-DEKOR Sp. z o.o.

Rozbudowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego.

Prace badawcze nad nowymi powłokami lakierniczymi z efektem real wood-look i/lub haptycznych.

Fluorochemika sp. z o.o.

Rozbudowa Centrum B+R wraz z opracowaniem innowacyjnej metody otrzymywania kwasu triflatowego

Neapco Europe Sp. z o.o.

Przeprowadzenie projektu badawczego:
Półoś o obniżonej masie i zwiększonej wydajności do zastosowań w nowoczesnych samochodach osobowych o podwyższonym momencie obrotowym jednostki napędowej

Doposażeniem działu B+R w Praszce

Przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego przez przedsiębiorstwo Neapco z Praszki: Opracowanie zoptymalizowanej półosi napędowej stosowanej w napędach na tylną oś samochodu lub w systemie 4x4

Zakłady Mechaniczne ZAMPAP

Rozbudowa i doposażenie działu badawczo-rozwojowego w celu opracowania innowacyjnego, zautomatyzowanego układu regulacji z systemem autoregulacji w oparciu o elektroniczny układ pomiarowy.

Odwiedź nas

KlimkiewiczKnapik s.c. 

ul. Drobiarska 2A 
45-410 Opole 
tel./fax. 77 40 98 352 
biuro@klimkiewiczknapik.pl 

Jan Klimkiewicz 883 348 708 
Michał Knapik 606 400 261 

NIP: 754 29 73 151
REGON: 160250141

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.